The battle of Skåne - Dag 1 - 2023-04-09 12:51:54

1 year 17 Views
Category:
Description:
Kampen om Skåne är ett faktum. En tävling i Live-fiske efter Gös som står mellan mig, Christopher Strömberg och Gareth Bagley.

Detta är första dagen av två där det gäller att ha så hög "Big 5" på sina fem längsta Gösar.